Villkår

Booking Vilkår


Generelle betingelser


 • RiverNorth AS tar forbehold om endring eller kansellering av arrangement grunnet vannstand eller værforhold.


 • Turer kan bli kansellert eller flyttet hvis vi ikke har mange nok gjester til å gjennomføre aktivitetene.


 • Kunden er selv pliktig til å innhente informasjon om våre aldersgrenser, krav til fysisk helse osv.


Betalingsbetingelser:


 • Vi aksepterer kontanter og følgende kredittkort: Visa, Mastercard, Maestro og Diners.


 • Faktura kun ved forhåndsavtale, og da betaling pr 10 dager.


 • Avbestillingsbetingelser for telefon / e-post / direkte kontakt


 • Total avbestilling kostnadsfritt senest 4 uker før arrangement


 • Total avbestilling 4-2 uker før: vi fakturerer 10% av bestillingens totale verdi


 • Total avbestilling 2 uker - 1dag før: vi fakturerer 50% av bestillingens totale verdi


 • Total avbestilling 24 timer før: vi fakturerer 100% av bestillingens totale verdi


 • Mindre justeringer i antallet kostnadsfritt inntil 24 timer før arrangement, men vær snille å oppdatere oss fortløpende.


 • Bestilte ubenyttede plasser blir det krevd betaling for!


Spesielt for nettbasert handel:


 • Vi aksepterer følgende kredittkort: Visa, Mastercard, visa-mc


 • Bestillingen er bindende ved betaling av arrangementet med bekreftet godkjent transaksjon. Ta vare på utskriften av bekreftelsen.


 • Ved kundens avbestilling innen 2 uker før arrangementsdato, tilbakebetaler vi 80%  av bestillingens verdi.


 • Ved kundens avbestilling mellom 2 uker og 24 timer før arrangementsdato, tilbakebetaler vi 50% av bestillingens verdi.


 • Vi tilbyr ikke refusjon av betaling senere enn 24 timer før arrangementstidspunkt.


 • Ved arrangørens kansellering tilbys alternativt arrangement dersom mulig. Kunden kan velge å trekke seg fra bestillingen og arrangøren tilbakebetaler 100% av bestillingens verdi.


 • Ved avbestilling bes bestillingsbekreftelsen sendes pr post, eller pr e-post til RiverNorth AS med eventuelle vedlegg. Oppgi bankkontonummer for innbetaling av refusjon.


RiverNorth AS

Grane Bygdetun

Troforsvegen

8680 Trofors

Norway

FOLLOW US