Villkår

CALL

+47 45 77 84 19

ADDRESS

Grane bygdetun

Troforsvegen

8680 Trofors, Norway

Booking Vilkår

 

Generelle betingelser

 

 • RiverNorth AS tar forbehold om endring eller kansellering av arrangement grunnet vannstand eller værforhold.

 

 • Turer kan bli kansellert eller flyttet hvis vi ikke har mange nok gjester til å gjennomføre aktivitetene.

 

 • Kunden er selv pliktig til å innhente informasjon om våre aldersgrenser, krav til fysisk helse osv.

 

Betalingsbetingelser:

 

 • Vi aksepterer kontanter og følgende kredittkort: Visa, Mastercard, Maestro og Diners.

 

 • Faktura kun ved forhåndsavtale, og da betaling pr 10 dager.

 

 • Avbestillingsbetingelser for telefon / e-post / direkte kontakt

 

 • Total avbestilling kostnadsfritt senest 4 uker før arrangement

 

 • Total avbestilling 4-2 uker før: vi fakturerer 10% av bestillingens totale verdi

 

 • Total avbestilling 2 uker - 1dag før: vi fakturerer 50% av bestillingens totale verdi

 

 • Total avbestilling 24 timer før: vi fakturerer 100% av bestillingens totale verdi

 

 • Mindre justeringer i antallet kostnadsfritt inntil 24 timer før arrangement, men vær snille å oppdatere oss fortløpende.

 

 • Bestilte ubenyttede plasser blir det krevd betaling for!

 

Spesielt for nettbasert handel:

 

 • Vi aksepterer følgende kredittkort: Visa, Mastercard, visa-mc

 

 • Bestillingen er bindende ved betaling av arrangementet med bekreftet godkjent transaksjon. Ta vare på utskriften av bekreftelsen.

 

 • Ved kundens avbestilling innen 2 uker før arrangementsdato, tilbakebetaler vi 80% av bestillingens verdi.

 

 • Ved kundens avbestilling mellom 2 uker og 24 timer før arrangementsdato, tilbakebetaler vi 50% av bestillingens verdi.

 

 • Vi tilbyr ikke refusjon av betaling senere enn 24 timer før arrangementstidspunkt.

 

 • Ved arrangørens kansellering tilbys alternativt arrangement dersom mulig. Kunden kan velge å trekke seg fra bestillingen og arrangøren tilbakebetaler 100% av bestillingens verdi.

 

 • Ved avbestilling bes bestillingsbekreftelsen sendes pr post, eller pr e-post til RiverNorth AS med eventuelle vedlegg. Oppgi bankkontonummer for innbetaling av refusjon.

 

RiverNorth AS

Grane Bygdetun

Troforsvegen

8680 Trofors

Norway

FOLLOW US

 

 

EMAIL US